Medicor - Centrul Medical
Analize medicale, Medicina muncii doctor

doctor

  

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub denumirea de „Regulamentul General privind Protectia Datelor” sa „GDPR”, va informam prin prezenta in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Pentru scopurile aceste note de informare, operatorul de date cu caracter personal este Medical International SRL, societate cu raspundere limitata, avand sediul social in Bdul. Alexandru Obregia 20 Bl. 20 BIS, Cod 041737, inregistrata la Oficiul Registrului Comerftului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4473/2003, avand cod unic de identificare 15334092 („Centrul Medical Medicor”).

Aceasta notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumita in continuare „Notificarea”) are drept scop informarea pacientilor cu privire la datele cu caracter personal pe care Centrul Medical Medicor urmeaza sa le prelucreaze in contextul furnizarii serviciilor medicale oferite, scopul si intentia acestei prelucrari, posibilitatea dezvaluirii datelor pacientilor cu caracter personal catre terte parti si a transferului acestora in strainatate, precum si furnizarea informatiilor relevante privind drepturile pacientilor in legatura cu colectarea si prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, in conformitate cu GDPR si legislatia nationala relevanta.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal pe care le colectam de la pacienti sau prin sistemul nostru ne ajuta in desfasurarea activitatii si prestarea serviciilor medicale oferite precum efectuarea programarilor, recoltarea probelor, informarea pacientilor in legatura cu rezultatele buletinelor de analize, precum si pentru derularea relatiei contractuale cu pacientii, inclusiv efectuarea operatiunilor de facturare, de procesare a platilor etc. Mai jos am detaliat datele cu caracter personal pe care le colectam, legalitatea si scopul acestor prelucrari de date cu caracter personal. Uneori, aceste activitati sunt desfasurate de terte parti.

Anumite categorii de date cu caracter personal ale pacientilor sunt prelucrate de catre Centrul Medical Medicor in baza obligatiilor legale care ii revin potrivit legislatiei specifice aplicabile, precum cea din domeniul sanatatii, financiar-contabil, fiscal, arhivarii.

Datele cu carcater personal pe care le colectam, stocam si prelucram sunt colectate direct de la pacienti si pot include date din urmatoarele categorii:

§  date de identificare precum nume, prenume, sex, varsta, data nasterii, semnatura, cod identificare client;

§  date de contact precum numar de telefon, adresa de e-mail;

§  datele privind adresa postala precum adresa de domiciliu, adresa de resedinta;

§  date incluse in cartea de identitate precum cod numeric personal – CNP, cetatenia, orice date care rezulta din C.I.;

§  date financiare precum informatii bancare, informatii privind platile efectuate pentru serviciile oferite;

§  date cu caracter personal sensibile si anume date privind sanatatea (e.g. date rezultand din trimiterea medicala, date privind sanatatea, date medicale, informatii privind istoricul medical);

§  imagini surprinse de sistemul CCTV utilizat de Centrul Medical Medicor pentru a asigura securitatea fizica a obiectivelor si protectia persoanelor.

Cu privire la reprezentantii legali (parinti, tutori, curatori) ai pacientilor minori si majori fara discernamant/ rude apropiate/ sot / sotie/, putem prelucra urmatoarele categorii de date:

§  date de identificare precum nume, prenume, semnatura;

§  date de contact precum numar de telefon, adresa de e-mail.

§  imagini surprinse de sistemul CCTV utilizat de Centrul Medical Medicor pentru a asigura securitatea fizica a obiectivelor si protectia persoanelor.]

 

Legalitatea prelucarii

 

Temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacientilor sunt legale, prelucrarea fiind necesara pentru furnizarea seviciilor medicale solicitate de pacienti.

In afara scopului pentru care au fost preluate, datele dv. pot fi prelucrate si din necesitatea de a respecta o obligatie legala, spre exemplu in cazul raportarilor catre autoritatile competente in domeniul sanatatii, la derularea eventualelor controale derulate de catre autoritatile legale, in cazul cerintelor contabile etc.

Datele colectate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de catre Centrul Medical Medicor si/sau colaboratorii acesteia.

 

Scopul prelucrarii

 

Datele cu caracter personal ale pacientilor sunt prelucrate de catre Centrul Medical Medicor in scopurile prestarii serviciilor medicale oferite, conform dispozitiilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

§  Incheierea si executarea contractelor de prestare servicii medicale;

§  Efectuarea programarilor in locatiile Centrului Medical Medicor sau prin intermediul serviciului de Call Center;

§  In vederea realizarii analizelor medicale solicitate de pacienti si comunicarea rezultatelor buletinelor de analize;

§  Efectuarea decontarii serviciilor catre Casele de Asigurari de Sanatate sau de catre asiguratorul extern (dupa caz);

§  Intocmirea documentelor fiscale si incasarea sumelor de plata de la pacienti;

§  Raportarea catre Agentia Teritoriala de Sanatate Publica in cazul detectarii unor pericole pentru sanatea publica, a unor boli cu transmitere sexuala, precum si altor autoritati publice, in masura in care avem obligatii legale de raportare a anumitor afectiuni;

§  Solutionarea reclamatiilor si cererilor primite din partea pacientilor sau altor persoane vizate;

§  Asigurarea pazei bunurilor si a persoanelor in interiorul locatiilor Centrului Medical Medicor prin utilizarea sistemului de supraveghere video.

De asemenea, datele cu caracter personal colectate si in scop statistic, situatie in care vor fi anonimizate.

 

Schimbarea scopului

 

Vom folosi datele cu caracter personal ale pacientilor numai in scopurile pentru care le-am colectat, cu exceptia cazului in care consideram in mod rezonabil ca trebuie sa le folosim pentru un alt motiv si acest motiv este compatibil cu scopul initial. Daca trebuie sa folosim informatiile personale ale pacientilor intr-un scop fara legatura cu scopul initial, ii vom notifica si vom explica temeiul juridic care ne permite sa facem acest lucru.

Va rugam sa retineti ca putem prelucra informatiile dvs. personale fara stirea sau consimtamantul dvs., in conformitate cu regulile de mai sus, in cazul in care acest lucru este cerut sau permis de lege.

 

Proces decizional automat

 

In calitate de pacient al Centrului Medical Medicor, nu veti fi supus unor decizii care vor avea un impact semnificativ asupra dvs. numai pe baza procesului decizional automat, cu exceptia cazului in care avem un temei legal pentru a face acest lucru si v-am notificat in acest sens. Nu avem in vedere ca vor fi luate decizii cu privire la Dvs. prin mijloace automate, insa va vom notifica in scris daca aceasta situatie se modifica.

 

Comunicarea datelor Dvs. cu caracter personal catre terte parti

 

Datele Dvs. cu caracter personal pot fi comunicate catre terte parti, colaboratori ai Centrului Medical Medicor, pentru anumite analize medicale pe care laboratorul nostru nu le poate executa.

Nu transferam date cu caracter personal in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.

Furnizorii de servicii / Terte parti

Folosim furnizori de servicii terti care presteaza diverse servicii, inclusiv de plata, de sanatate si de IT (hosting sau „Software as a service”). In timpul prestarii serviciilor, datele Dvs. cu caracter personal, acolo unde este aplicabil, vor fi prelucrate de catre furnizorul de servicii.

Vom verifica orice terta parte cu care intram in contact pentru a ne asigura ca ne pot furniza  garantii suficiente in ceea ce priveste confidentialitatea si securitatea datelor Dvs. cu caracter personal. Vom incheia contracte scrise cu acestia in cadrul carora vor exista prevederi privind asigurarea protectiei pe care acestia o vor aplica datelor Dvs. cu caracter personal si a conformitatii acestora cu standardele noastre de securitate a datelor si a restrictiilor transferurilor internationale.

In anumite situatii, comunicam si/sau suntem obligati sa comunicam datele Dvs. cu caracter personal catre parti terte, in scopurile descrise mai sus si in conformitate cu legile privind protectia datelor. Aceste parti terte pot include autoritati publice, administrative (fiscale sau de securitate sociala), institutii financiare.

 

Securitatea datelor Dvs. cu caracter personal

 

Centrul Medical Medicor a luat masuri de securitate impotriva prelucrarii de date ilegale si neautorizate si de asemenea impotriva pierderii sau distrugerii accidentale a datelor cu caracter personal. Accesul este acordat numai in baza principiului nevoii de a cunoaste acelor persoane ale caror functii necesita cunoasterea datelor Dvs. cu caracter personal.

 

Stocarea datelor Dvs. cu caracter personal

 

Vom pastra datele Dvs. cu caracter personal atat timp cat vom avea nevoie de acestea pentru a indeplini scopul pentru care acestea au fost colectate (vezi mai sus) si pentru a fi in conformitate cu cerintele legale. Aceasta poate insemna ca anumite tipuri de informatii vor fi pastrate mai mult decat alte tipuri de informatii.

 

Drepturile Dvs. conform legislatiei protectiei datelor cu caracter personal:

 

§  dreptul la informare privind modul in care sunt prelucrate datele Dvs.;

§  dreptul de acces care permite obtinerea unei confirmari din partea Centrului Medical Medicor privind prelucrarea datelor si accesul la acestea;

§  dreptul la rectificarea datelor inexacte;

§  dreptul la stergerea datelor (de a fi uitat) e.g. atunci cand consimtamantul acordat prin prezentul formular este retras, cand datele au fost prelucrate ilegal sau cand prelucrarea nu mai este necesara pentru scopurile pentru care datele au fost colectate;

§  dreptul la portabilitatea datelor;

§  dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;

§  dreptul la retragerea consimtamantului, atunci cand a fost acordat un consimtamant;

§  dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

Intrebari si clarificari

 

Daca aveti nevoie de mai multe informatii in ceea ce priveste drepturile Dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv drepturile Dvs. privind accesul la date, corectarea datelor incorecte, va rugam sa contactati departamentul HR (sau ofiterul de date cu caracter personal, daca este numit) sau puteti transmite un e-mail la   dpomedicor@gmail.com

Daca in opinia Dvs. ne-am incalcat obligatiile care ne revin in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, puteti transmite o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu adresa in: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro.